«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ - էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի համակարգ